į viršų
Pokalbiai
RSS Kanalas
Facebook
Atsiliepimai
Kontaktai
Google+
Twitter
YouTube
Pagalba
Telekomunikacijos ir techninės priežiūros skyriaus patarėjas
Kategorija:
Tinklo administratoriai 
Kaina: 2063.00 €
Aprašymas:
Policijos departamentas prie LR VRM ieško darbuotojo (karjeros valstybės tarnautojo) Panevėžyje.

Prašymą dėl dalyvavimo konkurse būtina pateikti per VATIS sistemą:
https://portalas.vtd.lt/lt/telekomunikacijos-ir-technines-prieziuros-skyriaus-patarejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;54493.html
Skelbimas VATIS sistemoje aktyvus iki 2023-08-01

VEIKLOS SRITIS
Pagrindinė veiklos sritis:
informacinių technologijų valdymas.
Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
sprendimų įgyvendinimas.


PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
Pagrindinės veiklos srities specializacija:
Telekomunikacinės įrangos techninių specifikacijų parengimas, pirkimų organizavimas, projektų valdymas.
Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
Duomenų ir balso perdavimo, telekomunikacijos, radijo ryšio, vaizdo stebėjimo, įėjimo kontrolės, apsaugos signalizacijos paslaugų policijoje teikimas, administravimas, sutrikimų šalinimas.

FUNKCIJOS
Koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir sutrikimų šalinimą.
Koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.
Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.
Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – informatika (arba);
studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
studijų kryptis – elektronikos inžinerija (arba);
studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
arba:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirties sritis – informacinių technologijų infrastruktūros ir paslaugų valdymo srities patirtis; darbo patirtis srityje – 2 metai;
Atitikimas kitiems reikalavimams:
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
Kontaktinis adresas:
Panevėžio m.
Kontaktinis asmuo:
Snežana
Kontaktinis telefonas:
860117261
Skelbimas peržiūrėtas:
56
Skelbimo ID:
144476
Skelbimas įkeltas:
2023-07-18 11:05:12
Skelbimo nuoroda:
Susisiekti el. paštu
Jūsų el. paštas
Telefonas
Siūloma kaina